Over ons

De buurtbus
De buurtbus is een in 1977 in Nederland ingevoerde vorm van openbaar vervoer, waarmee dunbevolkte gebieden of wijken volgens een vaste route en dienstregeling verbonden worden. Om de exploitatiekosten laag te houden wordt de buurtbus gereden door vrijwilligers met een achtpersoonsbus. Deze kleine bus mag met rijbewijs B (personenauto) gereden worden. Als alle zitplaatsen bezet zijn kan er niemand meer mee, want wettelijk is bepaald dat er geen staanplaatsen zijn. Wie er nog bij de halte staat te wachten moet op de volgende bus wachten.
Onze vereniging - Buurtbusvereniging 556 Overbetuwe - is in oktober 2018 opgericht. Alle leden zijn vrijwilligers en worden niet betaald voor hun chauffeursdiensten. Drie leden (chauffeur/coördinator) zorgen voor het opstellen van de dagelijkse roosters van de chauffeursdiensten.
Onze vereniging telt zo'n 40 leden. In de regel wordt elk lid eens per twee weken ingezet voor een chauffeursdienst. Een chauffeursdienst duurt zo'n 3,5 tot 4 uur en in zo'n dienst worden 6 á 7 ritten gereden. Alle chauffeurs van de buurtbus worden periodiek medisch gekeurd.

We rijden met 1 bus op de buurtbuslijn 556. Deze buurbuslijn gaat van Heteren via Driel naar Elst en weer terug van Elst via Driel naar Heteren. We rijden in een blauw-witte Mercedes-Benz Sprinter-bus.
Vervoersbedrijf Breng, onderdeel van Connexxion, verzorgt het openbaar vervoer in Arnhem en Nijmegen en in de regio Arnhem-Nijmegen. Breng zorgt ook voor de buurtbussen in deze regio, zo ook de buurtbus van onze vereniging. Het vervoersbedrijf zorgt ook voor het technisch onderhoud van de bus. 

De voertuigeisen voor de buurtbus, waaronder bijvoorbeeld toegankelijkheid, veiligheid, milieu, herkenbaarheid en communicatiemiddelen zijn door de provincie Gelderland opgesteld. De provincie verstrekt ook de ov-concessie aan het regionale vervoersbedrijf. 

Het begin
Het initiatief kwam begin 2018 van de Dorpsraad Heteren. Een ouder wilde graag een buurtbus voor leerlingen die in Elst naar de middelbare school gingen. Echter dat bleek niet uitvoerbaar want het ging om ongeveer honderd leerlingen en in de buurtbus kunnen maar acht passagiers. De Dorpsraad Heteren deed vervolgens onder de inwoners van Driel, Randwijk en Heteren een onderzoek naar de behoefte van een buurtbuslijn. Er bleek veel vraag naar een directe busdienst naar Elst, dus pakte de Dorpsraad de handschoen op. Binnen anderhalve maand hadden zich dertig vrijwilligers opgegeven.
De reacties waren zodanig, dat de Dorpsraad, gemeente Overbetuwe, provincie Gelderland en vervoersmaatschappij Breng de oprichting van een buurtbusvereniging in gang zette. Na wat bijeenkomsten op het gemeentehuis, onder leiding van buurtbuscoördinator van vervoersmaatschappij Breng, kwam de vereniging in zicht. In oktober 2018 kon de akte van oprichting worden getekend. De officiële naam is "Buurtbusvereniging 556 Overbetuwe". In december 2018 had de officiële opening van buurtbuslijn 556 plaats. Een voorwaarde van de provincie Gelderland was dat de buurtbus tenminste 300 passagiers per maand moest vervoeren. 

Nu
Sinds de start van onze buurtbuslijn hebben wij voor het vervoer van veel passagiers gezorgd. In het jaar 2020 konden vanwege corona in de maanden april t/m november helaas niet rijden. Ondanks deze vervoerstop hebben we in de overige vier maanden van 2020 totaal 2183 passagiers vervoerd. In 2021 konden we vanaf april, met de nodige voorzieningen tegen corona, weer rijden en hebben we in de resterende 9 maanden van 2021 in totaal 6128 passagiers mogen vervoeren in onze buurtbus.
In 2022 mochten we in totaal 9558 passagiers in onze buurtbus begroeten. Met een gemiddeld aantal van zo'n 795 passagiers per maand wordt de voorwaarde van de provincie Gelderland - tenminste 300 passagiers per maand - ruimschoots gehaald.